关闭
首页 > 行业动态 > 正文

阳春三月去看杜鹃花

2020-03-24 14:44:48    浏览:127    点赞:0 QQ咨询 微信联系 收藏关注

杜鹃花1.jpg

杜鹃花(学名:Rhododendron simsii Planch.),又称山踯躅、山石榴、映山红,系杜鹃花科落叶灌木。全世界的杜鹃花约有900种。中国是杜鹃花分布最多的国家,约有530余种,杜鹃花种类繁多,花色绚丽,花、叶兼美,地栽、盆栽皆宜,是中国十大传统名花之一。传说杜鹃花是由一种鸟吐血染成的。

杜鹃花2.jpg

杜鹃花是落叶灌木,高2~7米;分枝一般多而纤细,但也有罕见粗壮的分枝。叶革质,常集生枝端,卵形、椭圆状卵形或倒卵形或倒卵形至倒披针形,长1.5~5厘米,宽0.5~3厘米,先端短渐尖,基部楔形或宽楔形,边缘微反卷,具细齿,上面深绿色,疏被糙伏毛,下面淡白色,密被褐色糙伏毛,叶脉为羽状网脉,中脉在上面凹陷,下面凸出;叶柄长2-6毫米,密被亮棕褐色扁平糙伏毛。花芽卵球形,鳞片外面中部以上被糙伏毛,边缘具睫毛。花2~3 (~6)朵簇生枝顶;花梗长8毫来,密被亮棕褐色糙伏毛;花萼5深裂,裂片三角状长卵形,长5毫米,被糙伏毛,边缘具睫毛;花冠阔漏斗形,玫瑰色、鲜红色或暗红色,长3.5~4厘米,宽1.5~2厘米,裂片5,倒卵形,长2.5~3厘米,上部裂片具深红色斑点;雄蕊10,长约与花冠相等,花丝线状,花药背着药着生,孔裂,中部以下被微柔毛;子房卵球形,10室,密被亮棕褐色糙伏毛,花柱伸出花冠外,无毛。蒴果卵球形,长达1厘米,密被糙伏毛;花萼宿存。花期3~5月,果期6~8月。

杜鹃花3.jpg

杜鹃花品种繁多,叫法五花八门,多同物异名或同名异物。由于来源复杂,在中国尚无统一的分类标准,常用的杜鹃花分类方法有以下4种:按花色分,杜鹃品种可分为红色系、紫色系、黄色系、白色系、复色系及其他等系列;按花期分,杜鹃品种可分春鹃、春夏鹃、夏鹃和西鹃。春天开花的品种称为春鹃,春鹃又分为大叶大花和小叶小花两种;6月开花的称为夏鹃;介于春鹃和夏鹃花期之间的称为春夏鹃;而将从西方传入的单独列为一类称为西洋鹃,简称西鹃;按花型分,该分类方法主要针对西鹃,以花型为主、结合花色、叶片等形态特征,将西鹃品种分成10个系列,即紫凤朝阳系、芙蓉系(四海波系)、珊瑚系、五宝系、王冠系、冷天银系(仙女舞系)、紫士布系(紫霞迎晓系)、锦系、火焰系及其他品系;按综合性状分,根据产地来源、亲缘关系、形态习性和观赏特征,进行逐级筛选,先分成东鹃、毛鹃、西鹃、夏鹃4个类型,然后再将每个类型划分为几个组群,最后从组群中分离出各个品种,如西鹃类可分为光叶组、尖叶组、扭叶组、狭叶组、阔叶组等5个组。

杜鹃花4.jpg

杜鹃生于海拔500~1200(~2500)米的山地疏灌丛或松林下,喜欢酸性土壤,在钙质土中生长得不好,甚至不生长。因此土壤学家常常把杜鹃作为酸性土壤的指示作物。

杜鹃性喜凉爽、湿润、通风的半阴环境,既怕酷热又怕严寒,生长适温为12℃至25℃,夏季气温超过35℃,则新梢、新叶生长缓慢,处于半休眠状态。夏季要防晒遮阴,冬季应注意保暖防寒。忌烈日暴晒,适宜在光照强度不大的散射光下生长,光照过强,嫩叶易被灼伤,新叶老叶焦边,严重时会导致植株死亡。冬季,露地栽培杜鹃要采取措施进行防寒,以保其安全越冬。观赏类的杜鹃中,西鹃抗寒力最弱,气温降至0℃以下容易发生冻害。

杜鹃花5.jpg

在中国的分部情况:广布于长江流域各省,东至台湾、西南达四川、云南;湖北麻城拥有中国最大的古杜鹃花群落,已被上海吉尼斯总部获批;在长白山区及大兴安岭、小兴安岭地区等都有大量分布。

在世界的分布情况:杜鹃花在全世界约有960余种,亚洲最多约850种,北美洲24种,欧洲9种,澳大利亚1种,中国约占560种,占全世界种类的59%。我国的横断山区和喜马拉雅地区是世界杜鹃花的现代分布中心之一。

杜鹃花6.jpg

附:咏杜鹃花诗词欣赏

 

【唐】李白  宣城见杜鹃花

蜀国曾闻子规鸟,宣城还见杜鹃花。

一叫一回肠一断,三春三月忆三巴。

 杜鹃花7.jpg

【唐】李白  净兴寺杜鹃花

一园红艳醉坡陀,自地连梢簇蒨罗。

蜀魄未归长滴血,只应偏滴此丛多。

 杜鹃花8.jpg

【唐】曹松 寒食日题杜鹃花

一朵又一朵,并开寒食时。

谁家不禁火,总在此花枝。

 杜鹃花9.jpg

【唐】白居易 咏杜鹃

玉泉南涧花奇怪,不似花丛似火堆。

今日多情唯我到,每年无故为谁开。

宁辞辛苦行三里,更与留连饮两杯。

犹有一般辜负事,不将歌舞管弦来。

 杜鹃花10.jpg

【宋】陈人杰 沁园春 杜鹃花

为问杜鹃,抵死催归,汝胡不归?

似辽东白鹤,尚寻华表;海中玄鸟,犹记乌衣。

吴蜀非遥,羽毛自好,合趁东风飞向西。

何为者,却身羁荒树,血洒芳枝?

兴亡常事休悲,算人世荣华都几时?

看锦江好在,卧龙已矣;玉山无羔,跃马何之?

不解自宽,徒然相劝,我辈行藏君岂知?

闽山路,待封侯事了,归去非迟。

 杜鹃花11.jpg

【明】苏世让 初见杜鹃花

际晓红蒸海上霞,石崖沙岸任欹斜。

杜鹃也报春消息,先放东风一树花。

 杜鹃花12.jpg

自题下金厂杜鹃花

杜鹃花开满山崖,

朝迎初阳晚映霞。

山花烂漫红似火,

风光旖旎吟春华。

杜鹃花13.jpg

0
!我要举报这篇文章